Kvalité

Levande interiör AB är ett företag med rötterna djupt i den skånska myllan. Vi är ett lokalt ägt bolag med fokus på den region vi verkar i, Skåne och Halland. Här är beslutsvägarna korta, vilket underlättar när vi sätter varje enskild kunds speciella önskemål i fokus.

Viktigast för oss, har enda sedan starten 1990, varit högsta möjliga servicenivå samt bästa fruktkvalité för att uppnå maximala kundnyttan.

Det är lätt att prata om kvalité och service. Men frågan är vad man menar och hur man ska uppnå det man pratar om. Viktigast för oss är att kunden alltid är nöjd.

När vi köper in frukt så är smak och utseende viktigare än priset. All frukt är kvalitétskontrollerad av både våra leverantörer och av oss. Den är även spårbar i alla led ända tillbaka till odlaren. Tveka aldrig att höra av er om ni har synpunkter på det ni fått i er fruktkorg.

Flexibilitet är också viktigt, vi lyssnar och försöker anpassa oss efter varje enskilt behov och önskemål.

Vi binder inte upp våra kunder med några avtal, de ska stanna för att de är nöjda. Varje leverans måste vara till belåtenhet och det jobbar vi mycket hårt för.

Vi vill få dig att trivas på jobbet!